Från Facebook:

Fastighetsägare i Gamlestaden gillar en status.

Dec 10th 5:36pm • No Comments

Välkommen på stadsvandring
i Gamlestaden den 17 december!
Gamlestaden är en stadsdel i stor förändring men med djupa rötter i historien. Vid Gamlestadstorget, Gamlestadens Fabriker och SKF kommer helt nya stadskvarter växa fram. I denna del av Gamlestaden har också det första Göteborgs historiska avtryck grävts fram.

Fastighetsägare i Gamlestaden och Stadsbyggnadskontoret bjuder gemensamt in till stadsvandring i denna del av Gamlestaden.

Tid: onsdag den 17 december 2014 kl. 15 – ca 16.15
Information om var vandringen startar får du när du har anmält dig. Vandringen avslutas med glöggfika.

Anmälan behövs! Antalet platser är begränsat. Allt är kostnadsfritt. Anmäl till info.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se. Skriv "julvandring" i ärenderaden och ange namn på den eller de som anmäler sig till vandringen. Anmäl snarast, men senast den 15 december.

Mattias Westblom, Stadsbyggnadskontoret och
Christina Rosén, projektledare för utgrävningen av Nya Lödöse guidar oss på vandringen.

Dec 10th 10:57am • No Comments

Coolt! Här är en sida från Lantmäteriet där man kan se Göteborg 1960 och 2012, bara dra bilden sidledes, uppåt/neråt så kan man jämföra områdena med 52 års mellanrum. Lite deprimerande att se Gamlestaden dock, det måste ha varit så fint här innan de rev... http://www.lantmateriet.se/Global/Kartor%20och%20geografisk%20information/Flyg-%20och%20satellitbilder/Demodata/hist_orto/gbg/index.html

Göteborg 1960 och 2012

www.lantmateriet.se

Nov 16th 6:25pm • 1 Comment

Fastighetsägare i Gamlestaden gillar Fastighetsägare i Gamlestadens album Gamlestadsgalej 2014.

Oct 28th 10:54am • No Comments

30 augusti ägde Gamlestadsgalej rum på Gamlestadsskolans skolgård. Dagen började med regn, men sedan blev galejet folkligt, festligt och fullsatt. Gamlestadsgalej är en viktig fest för Gamlestaden! Eller vad tycker du? Är galejet viktigt för Gamlestaden? Fungerade skolgården som galej-plats? Vad kan förändras och förbättras till kommande galej? (De fina fotona är tagna av Calle Wärnelöv)

Gamlestadsgalej 2014

30 augusti ägde Gamlestadsgalej rum på Gamlestadsskolans skolgård. Dagen började med regn, men sedan blev galejet folkligt, festligt och fullsatt. Gamlestadsgalej är en viktig fest för Gamlestaden! Eller vad tycker du? Är galejet viktigt för Gamlestaden? Fungerade skolgården som galej-plats? Vad kan förändras och förbättras till kommande galej? (De fina fotona är tagna av Calle Wärnelöv)

Oct 28th 10:20am • 2 Comments

home.php