Från Facebook:

Fastighetsägare i Gamlestaden har delat med sig av en länk

Hemligheter längs Säveån

m.gp.se

Paddan – bara för turister? Absolut inte. Längs Säveån finns en värld inte ens infödda göteborgare känner till.

Jul 26th 6:29pm • No Comments

Sprider kunskap om utvecklingen i Gamlestaden söderut. I förra veckan genom medverkan på en konferens i Malmö, se bilden. Och idag intervjuad av två forskare från Malmö Högskola, Ola Jingryd och Helena Bohman.

Jun 17th 3:00pm • No Comments

Göteborgs-Postens rapportering om spritlangningsbussarna berör Gamlestaden i allra högsta grad. Vad tycker du? Visste du om att denna verksamhet pågår i Slakthusområdet? Känner du till andra platser där det pågår? Är det ett stort, ett litet eller inget problem med spritlangningsbussar?

Spritbussarna ska bort från Gamlestan

www.gp.se

Först stannade spritbussarna i Bellevue.Nu är det slakthusområdet på andra sidan Gamlestaden som gäller.Får fastighetsägarna sin vilja igenom störs spritbussarna bort från stadsdelen.

Jun 17th 1:49pm • No Comments

Fastighetsägare i Gamlestaden goes Malmö. Läs GP!

Malmö inspireras av Gamlestaden

www.gp.se

Fastighetsägare i Gamlestaden har lyckats skapa trygghet och trivsel. Nu ska konceptet användas i Malmö.

May 22nd 7:11pm • No Comments

Har skrivit "Jobbar på att få till en..." angående sin egen status

May 21st 12:25pm • No Comments

home.php