09_1_klottertavtal

Nytt, förmånligt klotteravtal

Apr 2009 | Boendemiljö Rapport Gamlestaden

Från och med den 1 februari gäller ett nytt, förmånligare avtal för sanering av klotter och otillåten affischering i Gamlestaden. Hittills har sammanlagt femton fastighetsägare och bostadsrättsföreningar anslutit sig – och fler är välkomna.

Sedan två år tillbaka saneras det mesta av klottret och otillåtna affischer i Gamlestaden i samverkan mellan Fastighetsägare i Gamlestaden och Trafikkontoret. Entreprenaden som utförts av Klotterjägarna, gick i höstas ut för ny upphandling. En upphandling som gav Klotterjägarna förnyat uppdrag från och med den 1 februari.

Hittills har femton aktörer anslutit sig och saneringen sker med följande intervaller:

·         Gamlestadstorget – tre gånger per vecka.

·         Övriga Gamlestaden – en gång per vecka.

– Trenden med klotter har tyvärr inte avtagit och vi behöver fortsätta jobba för att minska klottrets negativa effekter. Att ta sitt ansvar genom att ansluta sig till saneringsavtalet är ett sätt, säger Lena Tunborn, projektledare i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden.


Fakta klotteravtal

Tillsyn och sanering – 4:50 kr/löpmeter och månad
De objekt som ingår kontrolleras dagtid och genomgår den sanering som behövs.

Avropssanering – 25 kr/kvm
Sanering sker efter beställning. Fastighetsägaren anmäler till Trafikkontoret, som i sin tur meddelar Klotterjägarna. Priset inkluderar allt – framkörning, sanering, kompletterande klotterskydd och polisanmälan.

Påläggning av klotterskydd – 4 kr/kvm
Är inte ett krav men rekommenderas. Medlemmar i Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden får detta grundskydd betalat av föreningen som en medlemsförmån.

För att ansluta dig, kontakta:

  • Lena Tunborn, Fastighetsägare i Gamlestaden:
    lena@tryggagamlestaden.se eller telefon 031 – 84 53 99
  • Bo Söderström, Trafikkontoret:
    bo.soderstrom@gatubolaget.goteborg.se eller 031 – 368 47 31.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden
TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00
PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden)

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad.

Sofielund i Malmö är en av landets verkligt utsatta stadsdelar. På några gator och platser har gäng med unga killar länge styrt gatumiljön. Boende har hukat mellan gängen medan de har gått in och ut ur sina lägenheter och många av fastigheterna har förvaltats enligt en slumstrategi. Södra Sofielund är med på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”, där rättssamhället inte fungerar som det ska.
2014 bildade fastighetsägarna en lokal fastighetsägarförening efter förebild från Gamlestaden, Fastighetsägare Sofielund. Malmö stad bedrev redan ett områdesutvecklingsarbete i stadsdelen, och fastighetsägarnas och stadens olika insatser i området dockar nu an och får verklig effekt.
Samarbetet med lokalt näringsliv, föreningar och enskilda boende är väl utvecklat. Spindeln i nätet och hjärtat i utvecklingsarbetet är den inspirerande Hjalmar Falck, som alltså nu kommer till oss och berättar om Sofielunds utveckling. Kanske är det vår tur att lära av Malmö?
Alla är välkomna på denna föreläsning, oavsett om du är medlem eller inte, boende som fastighetsägare.

Efter föreläsningen följer Fastighetsägare i Gamlestadens ordinarie årsstämma. Då blir det utrymme att diskutera det nya och spännande samarbetsavtalet med Göteborgs stad, det som har hänt under 2017 och som ska hända 2018 samt välja ny styrelse. Medlemmar har rösträtt på stämman. Alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden ska få handlingar inför stämman på posten.

Välkomna!
... See MoreSee Less

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden

March 1, 2018, 6:00pm - March 1, 2018, 8:00pm

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00 PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden) Vi är mycket glada över att...

Malmö lärde av oss i Gamlestaden, nu ska vi lära av Malmö. Torsdag 1 mars kl 18 på HipHop-akademin, Brahegatan 11. Välkommen att lyssna på Hjalmar Falck, Malmö stad och BID Sofielund. Sofielund i Malmö är en av Sveriges verkligt utsatta stadsdelar, där vissa gator, platser och fastigheter under lång tid helt att styrts av olika gäng. Området har varit föremål för fler projektsatsningar än vad någon kan räkna till. Inte förrän fastighetsägarna gjorde som i Gamlestaden, bildade en lokal fastighetsägarförening och formerade BID Sofielund tillsammans med Malmö stad har utvecklingen i området börjat ljusna. Lyssna på den inspirerande Hjalmar Falcks berättelse om Sofielunds resa. Ingen föranmälan krävs. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. ... See MoreSee Lesssingle.php