vadarettBID

Vad är ett BID och vad är Fastighetsägare i Gamlestaden?

Aug 2016 | Boendemiljö Stadsdelen

Vad krävs för att vända utvecklingen i en stadsdel eller ett område på dekis, som domineras av brottslighet och förfall och där många av de boende upplever både bristande trygghet och bristande stolthet över den egna stadsdelen?

Denna samhällsfråga är en av de mer angelägna att hitta svar på idag. Frågan har givetvis inget enkelt svar, det handlar om skola, polis, socialtjänst, lokalt näringsliv och en mängd andra faktorer. Men mycket talar för att utan ett samlat utvecklingsarbete, där kommunen och fastighetsägare, bostadsföretag och byggare samarbetar långsiktigt och systematiskt, så kommer situationen i utsatta stadsdelar aldrig att kunna vändas på riktigt.

I ett antal länder finns en lagstiftning som ger ramar och förutsättningar just för sådant långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete. Det kallas för BIDs.

Några länder med BIDs-lagstiftning är Tyskland, Nederländerna, Irland, Storbritannien, Sydafrika, USA och Canada. Danmark och Norge är två länder där frågan diskuteras.

BIDs är engelska och står för Business Improvement Districts. BIDs är en metod för att få många lokala aktörer att samlas runt ett gemensamt intresse, en utvecklingsstrategi, som skapar värde både för boende, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, för det lokala näringslivet, för kommunen och för det omgivande samhället.

Fastighetsägare i Gamlestaden är en ideell lokal fastighetsägarförening som har funnits sedan 2001. Verksamheten bedrivs efter visionen Hela Gamlestaden och finansieras helt av medlemmarna, som år 2016 uppgår till ca 45 av stadsdelens ca 75 fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Fastighetsägare i Gamlestaden är inspirerat av hur BIDs fungerar i andra länder. Men eftersom det inte finns någon lagstiftning om BIDs i Sverige så bygger utvecklingsarbetet i Gamlestaden helt på frivillighet.

Eftersom Fastighetsägare i Gamlestaden har funnits i många år och eftersom utvecklingen i stadsdelen har följts upp på ett noggrant sätt finns förutsättningarna för Gamlestaden att bli en förebild för hur man kan arbeta med lokal utveckling på många andra håll i landet.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Möte på förmiddagen med fastighetsägare och kommunen om Bellevue Industriområde. Ett sådant möte som om igen illustrerar hur viktig aktör Fastighetsägare i Gamlestaden är. Här driver SKFs verkstadsklubb konferensverksamhet, Jojjens däckservice servar bilar och lastbilar, Stadsmissionen och flera andra driver secondhandverksamhet, och här finns en av Göteborgs största moskéer, som drar tusentals människor till bön varje fredag. Ingen tar ett samlat ansvar för ett sådant område, alla utvecklar och bygger allt möjligt runt om utan att bry sig om konsekvenserna för ett litet bortglömt område mitt i. Trafikkaos, parkeringskaos, nedskräpning, ja, dumpning, och en hel del brott och otrygghet. Om du inte har förstått varför BIDs behövs - gör ett studiebesök i Bellevue Industriområde. (Bilderna är från ett tidigare möte i området.)

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

Jun 7th 4:26pm • No Comments

Sista chansen!!!

Staden Nya Lödöse

Välkomna på visning av den sista stora planerade arkeologiska undersökningen i Gamlestaden. Nästa visning 1/6 kl 13:00

Förhandsbokning krävs. Gå in på vår hemsida:

http://www.stadennyalodose.se/aktiviteter/visningar-i-falt/

May 30th 9:29am • No Comments

NU bygger Poseidon och Egnahemsbolaget i Gamlestaden! Kvarteret Makrillen, den stora grusparkeringen mellan Konsum och Bunkeberget, ska bli till 225 lägenheter i nya hus på 4-7 våningar med hiss och balkong. 100 av lägenheterna ska bli hyresrätt, 125 bostadsrätt. Där ska också bli en ny förskola. ONSDAG 31 MAJ kl 18 i MEDBORGARHUSET är alla nyfikna välkomna att få veta mer om bostäderna, förskolan och trafiken och få en macka och kaffe. Ingen föranmälan krävs. VÄLKOMNA hälsar Poseidon

Foton från tidslinjen

May 23rd 2:36pm • No Comments

Trevligt morgonbesök till Gamlestaden idag. Johan Trouve och Gunilla Grahn-Hinnfors från Västsvenska Handelskammaren. Mycket prat om Gamlestadens resa från millennieskiftet till idag, hur stadsdelar kan utvecklad, BIDs och det enkla faktum att platser där lokala butiker och restauranger mår bra också är platser där barn mår bra av att växa upp och där människor trivs.

Foton från tidslinjen

May 12th 9:56am • No Comments

Planeringsmöte inför Gamlestadsgalej som kommer vara 2 september kl 11-16 i höst. Har du nya idéer för galej? Spelar du i band och vill uppträda? Mejla galejgeneral martin@helagamlestaden.se. Ni som vill ha loppisbord - en länk för anmälan kommer att läggas upp lite senare.

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

May 9th 2:09pm • No Comments

single.php