15_1_gamlestadstorg

Gamlestaden i framtiden – citynära blandstad med vattenkontakt

May 2015 | Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Gamlestaden är ett av regionens mest intressanta utvecklingsområden. Alldeles nära centrum. Här planerar vi för en tät, stadsmässig och dynamisk blandstad, säger Kajsa Räntfors projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Stadsdelen kommer att få runt 1400 nya bostäder och nya lokaler för butiker, hotell och kontor kommer att växa fram. I SKF:s gamla industrilokaler blir det också ett nytt handelscentrum.

Extra intressant stadsdel

Gamlestaden har en stark identitet, historiskt intressanta kvarter och mark att bygga på. Det är också platsen för Göteborgs föregångare, 1500-talsstaden Nya Lödöse. Mixen av gammalt och nytt gör stadsdelen extra intressant.

– Det är viktigt att stadsutvecklingen sker i samklang med det som redan finns och områdets rika kultur- och industrihistoria, säger Kajsa Räntfors.

Binder ihop staden

Knutpunkten vid Gamlestads Torg är navet i utvecklingen och det finns goda förutsättningar att stadsdelen ska kunna utvecklas som ett komplement till Göteborgs innerstad.

Den nya bebyggelsen bidrar också till att knyta samman staden med planerade eller pågående utbyggnadsområden i Kviberg, Kortedala och Bergsjön.

Säveån ger vattenkontakt och ett lummigt och grönt stråk i stadsdelen.

Arbete med flera planer pågår

Arbetet med flera detaljplaner pågår parallellt och planerna sträcker sig från Gamlestads Torg, Gamlestadens Fabriker och SKF till bostadsområdena öster om Bellevue, Kvibergs Ängar och idrotts- och kulturområdet vid Kvibergs Park. På sikt ingår även slakthusområdet väster om järnvägen.

Läs mer: www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Möte på förmiddagen med fastighetsägare och kommunen om Bellevue Industriområde. Ett sådant möte som om igen illustrerar hur viktig aktör Fastighetsägare i Gamlestaden är. Här driver SKFs verkstadsklubb konferensverksamhet, Jojjens däckservice servar bilar och lastbilar, Stadsmissionen och flera andra driver secondhandverksamhet, och här finns en av Göteborgs största moskéer, som drar tusentals människor till bön varje fredag. Ingen tar ett samlat ansvar för ett sådant område, alla utvecklar och bygger allt möjligt runt om utan att bry sig om konsekvenserna för ett litet bortglömt område mitt i. Trafikkaos, parkeringskaos, nedskräpning, ja, dumpning, och en hel del brott och otrygghet. Om du inte har förstått varför BIDs behövs - gör ett studiebesök i Bellevue Industriområde. (Bilderna är från ett tidigare möte i området.)

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

Jun 7th 4:26pm • No Comments

Sista chansen!!!

Staden Nya Lödöse

Välkomna på visning av den sista stora planerade arkeologiska undersökningen i Gamlestaden. Nästa visning 1/6 kl 13:00

Förhandsbokning krävs. Gå in på vår hemsida:

http://www.stadennyalodose.se/aktiviteter/visningar-i-falt/

May 30th 9:29am • No Comments

NU bygger Poseidon och Egnahemsbolaget i Gamlestaden! Kvarteret Makrillen, den stora grusparkeringen mellan Konsum och Bunkeberget, ska bli till 225 lägenheter i nya hus på 4-7 våningar med hiss och balkong. 100 av lägenheterna ska bli hyresrätt, 125 bostadsrätt. Där ska också bli en ny förskola. ONSDAG 31 MAJ kl 18 i MEDBORGARHUSET är alla nyfikna välkomna att få veta mer om bostäderna, förskolan och trafiken och få en macka och kaffe. Ingen föranmälan krävs. VÄLKOMNA hälsar Poseidon

Foton från tidslinjen

May 23rd 2:36pm • No Comments

Trevligt morgonbesök till Gamlestaden idag. Johan Trouve och Gunilla Grahn-Hinnfors från Västsvenska Handelskammaren. Mycket prat om Gamlestadens resa från millennieskiftet till idag, hur stadsdelar kan utvecklad, BIDs och det enkla faktum att platser där lokala butiker och restauranger mår bra också är platser där barn mår bra av att växa upp och där människor trivs.

Foton från tidslinjen

May 12th 9:56am • No Comments

Planeringsmöte inför Gamlestadsgalej som kommer vara 2 september kl 11-16 i höst. Har du nya idéer för galej? Spelar du i band och vill uppträda? Mejla galejgeneral martin@helagamlestaden.se. Ni som vill ha loppisbord - en länk för anmälan kommer att läggas upp lite senare.

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

May 9th 2:09pm • No Comments

single.php