09_1_helenaholmberg

Intervju, Helena Holmberg om stadsdelsutveckling

Jun 2009 | Rapport Gamlestaden

Helena Holmberg, konsult med mångårig erfarenhet av stadsdelsutveckling, bland annat som projektledare för Fastighetsägare i Gamlestadens verksamhet 2001–2004.

Du har tolkat svaren i de fyra enkätundersökningar som riktats till Gamlestadsborna under 2000-talet och du kommer inom kort ut med en rapport om fastighetsägarnas betydelse för utvecklingen i stadsdelen.

Hur ser du på resultaten?

– De är oerhört intressanta. Tryggheten i Gamlestaden har ökat på alla plan, rädslan för brott har minskat och de boende uppfattar i allt högre grad den egna stadsdelen som trivsam. Samtidigt visar statistik att den totala polisanmälda brottsligheten ligger på samma nivå 2008 som 2001.

Hur går det ihop med en ökad känsla av trygghet?

– Det är inte helt lätt att förklara. Intuitivt är säkert kopplingen mellan brottsnivån och tryggheten en självklarhet för många. Men det som avgör människors känsla av trygghet i ett område kan vara summan av alla de signaler om trygghet och otrygghet, som man tar in när man rör sig och lever i ett område.

Förklara!

– Det är vad man ser och lägger märke till som avgör tryggheten, inte företeelser som man inte märker av. En viktig trygghetssignal kan vara det faktum att någon har omsorg om den egna stadsdelen, bland annat den fysiska miljön.

Hur kopplar du det till utvecklingen i Gamlestaden?

– Jo, här är signalerna om en tryggare stadsdel, det vill säga de förändringar som gjorts både i den fysiska och sociala miljön, mycket tydliga. Det märks att fastighetsägarna och kommunala aktörer har omsorg om stadsdelen och det finns inget som på allvar motsäger dessa signaler. Även massmedias rapportering har varit positiv under senare år.

Vad kan man lära sig av det här?

– Att det är möjligt för fastighetsägare att påverka brottsnivån i en stadsdel. Det är också möjligt för fastighetsägare att positivt påverka tryggheten och motverka rädsla och oro för brottslighet. Men det kräver just ett bredare sätt att arbeta.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Möte på förmiddagen med fastighetsägare och kommunen om Bellevue Industriområde. Ett sådant möte som om igen illustrerar hur viktig aktör Fastighetsägare i Gamlestaden är. Här driver SKFs verkstadsklubb konferensverksamhet, Jojjens däckservice servar bilar och lastbilar, Stadsmissionen och flera andra driver secondhandverksamhet, och här finns en av Göteborgs största moskéer, som drar tusentals människor till bön varje fredag. Ingen tar ett samlat ansvar för ett sådant område, alla utvecklar och bygger allt möjligt runt om utan att bry sig om konsekvenserna för ett litet bortglömt område mitt i. Trafikkaos, parkeringskaos, nedskräpning, ja, dumpning, och en hel del brott och otrygghet. Om du inte har förstått varför BIDs behövs - gör ett studiebesök i Bellevue Industriområde. (Bilderna är från ett tidigare möte i området.)

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

Jun 7th 4:26pm • No Comments

Sista chansen!!!

Staden Nya Lödöse

Välkomna på visning av den sista stora planerade arkeologiska undersökningen i Gamlestaden. Nästa visning 1/6 kl 13:00

Förhandsbokning krävs. Gå in på vår hemsida:

http://www.stadennyalodose.se/aktiviteter/visningar-i-falt/

May 30th 9:29am • No Comments

NU bygger Poseidon och Egnahemsbolaget i Gamlestaden! Kvarteret Makrillen, den stora grusparkeringen mellan Konsum och Bunkeberget, ska bli till 225 lägenheter i nya hus på 4-7 våningar med hiss och balkong. 100 av lägenheterna ska bli hyresrätt, 125 bostadsrätt. Där ska också bli en ny förskola. ONSDAG 31 MAJ kl 18 i MEDBORGARHUSET är alla nyfikna välkomna att få veta mer om bostäderna, förskolan och trafiken och få en macka och kaffe. Ingen föranmälan krävs. VÄLKOMNA hälsar Poseidon

Foton från tidslinjen

May 23rd 2:36pm • No Comments

Trevligt morgonbesök till Gamlestaden idag. Johan Trouve och Gunilla Grahn-Hinnfors från Västsvenska Handelskammaren. Mycket prat om Gamlestadens resa från millennieskiftet till idag, hur stadsdelar kan utvecklad, BIDs och det enkla faktum att platser där lokala butiker och restauranger mår bra också är platser där barn mår bra av att växa upp och där människor trivs.

Foton från tidslinjen

May 12th 9:56am • No Comments

Planeringsmöte inför Gamlestadsgalej som kommer vara 2 september kl 11-16 i höst. Har du nya idéer för galej? Spelar du i band och vill uppträda? Mejla galejgeneral martin@helagamlestaden.se. Ni som vill ha loppisbord - en länk för anmälan kommer att läggas upp lite senare.

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

May 9th 2:09pm • No Comments

single.php