graf_hurbraattboiGS_2016

Så mycket bättre

Aug 2016 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Hur är läget i Gamlestaden? Trivs Gamlestadsborna med sin stadsdel? Känner de sig stolta? Vilka lokala problem måste tas tag i? Vad tycker människorna som redan bor i Gamlestaden om all nybyggnation som planeras i stadsdelen?

När Fastighetsägare i Gamlestaden bildades år 2001 var Gamlestaden på väg mot förslumning. Brottsligheten var hög och flera kriminella uppgörelser ägde rum just i Gamlestaden vilket ledde till många och svarta tidningsrubriker. Den offentliga miljön var gravt misskött. Många boende upplevde den egna stadsdelen som mycket otrygg och många valde också att flytta från stadsdelen på grund av otryggheten.

Sedan dess har stadsdelen utvecklats kraftigt till det bättre. Förändringen kommer efter ett långsiktigt och envist arbete med platsutveckling och stadsmiljöer. Holländareplatsen, Bunkeberget, spontanidrottsplatsen, Nylösegatan, Braxen, viadukten och Gamlestadstorget är bara några av de platser som har förnyats. Gamlestadsgalej en gång om året, stadsodling, systematiskt arbete för att förebygga brott och minskat antal slumfastighetsvärdar är några andra insatser. Information och kommunikation, bland annat via vårt nyhetsblad, är ytterligare en central verksamhet. Just nu lägger vi fokus på ytterligare stadsmiljöutveckling och att stötta och hjälpa butiker, restauranger och lokala verksamheter så att de ska kunna utvecklas och överleva.

Centralt i Fastighetsägare i Gamlestadens arbetssätt är att bygga förändring på kunskap om hur människorna i Gamlestaden upplever sin stadsdel och på olika former av dialog och kommunikation. Förra året genomförde vi för fjärde gången en boendeenkät i Gamlestaden. Samtidigt har vi följt upp annan statistik som visar hur stadsdelen mår. Allt detta har vi samlat i en rapport som heter Gamlestaden 2016 – från förfall till pånyttfödelse och som kommer ut i oktober 2016.

De viktigaste resultaten finns i detta nummer av Hela Gamlestaden. Vi vet att det finns både glädjeämnen och rätt tuffa problem i Gamlestaden. En stadsdel blir aldrig färdig. Du kan läsa på nästa sida en del om de problem som är mest akuta just nu.

Men den övergripande bilden av utvecklingen är otvetydig och mycket glädjande: Det har blivit så mycket bättre att bo i Gamlestaden!

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Möte på förmiddagen med fastighetsägare och kommunen om Bellevue Industriområde. Ett sådant möte som om igen illustrerar hur viktig aktör Fastighetsägare i Gamlestaden är. Här driver SKFs verkstadsklubb konferensverksamhet, Jojjens däckservice servar bilar och lastbilar, Stadsmissionen och flera andra driver secondhandverksamhet, och här finns en av Göteborgs största moskéer, som drar tusentals människor till bön varje fredag. Ingen tar ett samlat ansvar för ett sådant område, alla utvecklar och bygger allt möjligt runt om utan att bry sig om konsekvenserna för ett litet bortglömt område mitt i. Trafikkaos, parkeringskaos, nedskräpning, ja, dumpning, och en hel del brott och otrygghet. Om du inte har förstått varför BIDs behövs - gör ett studiebesök i Bellevue Industriområde. (Bilderna är från ett tidigare möte i området.)

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

Jun 7th 4:26pm • No Comments

Sista chansen!!!

Staden Nya Lödöse

Välkomna på visning av den sista stora planerade arkeologiska undersökningen i Gamlestaden. Nästa visning 1/6 kl 13:00

Förhandsbokning krävs. Gå in på vår hemsida:

http://www.stadennyalodose.se/aktiviteter/visningar-i-falt/

May 30th 9:29am • No Comments

NU bygger Poseidon och Egnahemsbolaget i Gamlestaden! Kvarteret Makrillen, den stora grusparkeringen mellan Konsum och Bunkeberget, ska bli till 225 lägenheter i nya hus på 4-7 våningar med hiss och balkong. 100 av lägenheterna ska bli hyresrätt, 125 bostadsrätt. Där ska också bli en ny förskola. ONSDAG 31 MAJ kl 18 i MEDBORGARHUSET är alla nyfikna välkomna att få veta mer om bostäderna, förskolan och trafiken och få en macka och kaffe. Ingen föranmälan krävs. VÄLKOMNA hälsar Poseidon

Foton från tidslinjen

May 23rd 2:36pm • No Comments

Trevligt morgonbesök till Gamlestaden idag. Johan Trouve och Gunilla Grahn-Hinnfors från Västsvenska Handelskammaren. Mycket prat om Gamlestadens resa från millennieskiftet till idag, hur stadsdelar kan utvecklad, BIDs och det enkla faktum att platser där lokala butiker och restauranger mår bra också är platser där barn mår bra av att växa upp och där människor trivs.

Foton från tidslinjen

May 12th 9:56am • No Comments

Planeringsmöte inför Gamlestadsgalej som kommer vara 2 september kl 11-16 i höst. Har du nya idéer för galej? Spelar du i band och vill uppträda? Mejla galejgeneral martin@helagamlestaden.se. Ni som vill ha loppisbord - en länk för anmälan kommer att läggas upp lite senare.

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

May 9th 2:09pm • No Comments

single.php