graf_medelinkomstGS_2016

Vem är det som bor i Gamlestaden?

Aug 2016 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

På femton år hinner det hända mycket med en stadsdels befolkning. Många människor flyttar flera gånger under en så pass lång period och ett antal personer går bort. Samtidigt är Gamlestaden en av Göteborgs mest snabbväxande stadsdelar. Befolkningen har ökat från 6 300 till 8 700 sedan millennieskiftet, och enligt Göteborgs stads prognoser kommer 11 000 människor bo i Gamlestaden år 2020.

Sedan 2001 genomgår Gamlestaden något av ett generationsskifte. Andelen äldre minskar över tid och andelen barn har ökat de senaste fem åren. Annars samvarierar den socioekonomiska utvecklingen med den i Göteborg i sin helhet, men skillnaden mellan Gamlestaden och Göteborg minskar. Gamlestaden blir allt mer till ett genomsnitt av Göteborg och den sociala och ekonomiska utsattheten minskar i stadsdelen.

Utbildningsgapet till hela Göteborg minskar

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar kraftigt i hela samhället, och så också i Gamlestaden. I den klassiska arbetarstadsdelen Gamlestaden börjar denna utveckling på en lägre nivå än i Göteborg i stort.

Medelinkomsten i Gamlestaden ligger en bit under Göteborgssnittet, men människor både i Gamlestaden och i Göteborg i stort har överlag fått det ekonomiskt mycket bättre sedan millennieskiftet. Medan genomsnittsinkomsterna i både Gamlestaden och Göteborg i stort har ökat med nästan 80% har priser och levnadsomkostnader under samma period ökat med 20%.

Andelen arbetslösa varierar med konjunkturen, men skillnaden mellan Gamlestaden och Göteborg minskar över tid och är nu nästan borta. Andelen boende i Gamlestaden som lever på försörjningsstöd minskar i Göteborg i stort, men minskningen är klart kraftigare i Gamlestaden.

Gamlestaden är en stadsdel som präglas av sin befolkningsmässiga mångfald. Andelen invånare födda utomlands ligger stadigt på en nivå runt 30%, vilket är klart högre än Göteborgssnittet.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Möte på förmiddagen med fastighetsägare och kommunen om Bellevue Industriområde. Ett sådant möte som om igen illustrerar hur viktig aktör Fastighetsägare i Gamlestaden är. Här driver SKFs verkstadsklubb konferensverksamhet, Jojjens däckservice servar bilar och lastbilar, Stadsmissionen och flera andra driver secondhandverksamhet, och här finns en av Göteborgs största moskéer, som drar tusentals människor till bön varje fredag. Ingen tar ett samlat ansvar för ett sådant område, alla utvecklar och bygger allt möjligt runt om utan att bry sig om konsekvenserna för ett litet bortglömt område mitt i. Trafikkaos, parkeringskaos, nedskräpning, ja, dumpning, och en hel del brott och otrygghet. Om du inte har förstått varför BIDs behövs - gör ett studiebesök i Bellevue Industriområde. (Bilderna är från ett tidigare möte i området.)

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

Jun 7th 4:26pm • No Comments

Sista chansen!!!

Staden Nya Lödöse

Välkomna på visning av den sista stora planerade arkeologiska undersökningen i Gamlestaden. Nästa visning 1/6 kl 13:00

Förhandsbokning krävs. Gå in på vår hemsida:

http://www.stadennyalodose.se/aktiviteter/visningar-i-falt/

May 30th 9:29am • No Comments

NU bygger Poseidon och Egnahemsbolaget i Gamlestaden! Kvarteret Makrillen, den stora grusparkeringen mellan Konsum och Bunkeberget, ska bli till 225 lägenheter i nya hus på 4-7 våningar med hiss och balkong. 100 av lägenheterna ska bli hyresrätt, 125 bostadsrätt. Där ska också bli en ny förskola. ONSDAG 31 MAJ kl 18 i MEDBORGARHUSET är alla nyfikna välkomna att få veta mer om bostäderna, förskolan och trafiken och få en macka och kaffe. Ingen föranmälan krävs. VÄLKOMNA hälsar Poseidon

Foton från tidslinjen

May 23rd 2:36pm • No Comments

Trevligt morgonbesök till Gamlestaden idag. Johan Trouve och Gunilla Grahn-Hinnfors från Västsvenska Handelskammaren. Mycket prat om Gamlestadens resa från millennieskiftet till idag, hur stadsdelar kan utvecklad, BIDs och det enkla faktum att platser där lokala butiker och restauranger mår bra också är platser där barn mår bra av att växa upp och där människor trivs.

Foton från tidslinjen

May 12th 9:56am • No Comments

Planeringsmöte inför Gamlestadsgalej som kommer vara 2 september kl 11-16 i höst. Har du nya idéer för galej? Spelar du i band och vill uppträda? Mejla galejgeneral martin@helagamlestaden.se. Ni som vill ha loppisbord - en länk för anmälan kommer att läggas upp lite senare.

Foton från Fastighetsägare i Gamlestadens inlägg

May 9th 2:09pm • No Comments

single.php