08_2_kvibergsstaden

Mer än 1 000 bostäder när nya Kvibergsstaden växer fram

Dec 2008 | Stadsdelen

750 nya bostäder, mer­parten av dem bostads­rätter, ska byggas öster om Bellevue. Ytterligare 400 lägenheter planeras på Kvibergs ängar, och här kan var fjärde bli hyresrätt.

Tyvärr har detaljplanen för området öster om Belle­vue överklagats och frågan ligger just nu på regeringens bord.

– Men eftersom planen är prioriterad från kommunens håll hoppas vi att det inte ska dröja alltför länge innan vi får besked, säger Eva Thorberger, projektchef på Skanska Nya Hem, som äger delar av marken tillsammans med JM.

Lars Redig, projektchef för JM Bostad Region Väst, är lika angelägen om att komma igång.

– Helst skulle vi vilja starta med markarbetena redan nu. Bland annat måste vi förstärka strandkanten mot Säveån och flytta befintliga VA-ledningar, men marklovet för dessa arbeten är villkorat med att detaljplanen vinner laga kraft.

Kvibergsstaden

Kvibergsstaden, som är byggherrarnas namn på det område som i de kommunala planerna kallas Öster om Bellevue och Kvibergs ängar, har länge diskuterats. Åtta år har gått sedan planprocessen startade, men i juni i år antogs detaljplanen.

Planförslaget innehåller bland annat 250 lägenheter norr om Kvibergsvägen, merparten i fem­våningshus. Här kommer husen att ligga samlade kring en parkliknande utemiljö med stora grönytor för rekreation och avkoppling.

– Ett par av husen kommer att ha garage i källaren med hiss upp till lägenheten, vilket gör dem väl anpassade för alla kategorier av boenden, säger Jan Madås, VD för Sverigehuset, en av tre byggherrar som tilldelats mark av kommunen i området.

I Kvibergsstadens södra del planeras 500 lägenheter, det stora flertalet i femvåningshus med gårdar som öppnar sig mot parkområdet Officerskullen i söder. Ytorna mellan husen och de angränsande gatorna utformas så att de får en mer stadsmässig karaktär, och här planeras också en gång- och cykelväg längs med parkområdet och utmed Säveån.

Stort intresse för bostadsrätter

Intresset för bostadsrätter i Kviberg verkar stort. Tidigare i höstas arrangerade Skanska och JM ”Leva & Bo-dagarna” i Kviberg för att berätta om sina visioner för området.

– Vi hade många besökare, vilket inte är särskilt förvånande. Här kommer man att kunna bo modernt nära naturen, bara tio minuter med spårvagn från centrala Göteborg. Till det kommer de spännande förslag som finns för handel och bostäder i SKF:s gamla område, planerna på att bygga nya bostäder i området
vid Gamlestadens Fabriker, och tankarna om att utveckla Gamle­stadstorget till ett resecentrum med pendeltågsstation, säger Lars Redig på JM Bostad.

Eva Thorberger, Skanska Nya Hem, håller med.

– Vi har goda förhoppningar om intresset och planerar för att gå ut till försäljning under första kvartalet 2009.

Kvibergs ängar

Nästa område att bebyggas i Kvibergsstaden ligger öster om Kvibergs broväg. Här, på Kvibergs ängar, planeras 400 lägenheter i fyra radhusområden med stora parkområden emellan. Marken ägs av JM, Skanska och Göteborgs kommun och i kommunens kvarter kan det komma att byggas 100 nya hyresrätter.

– Mycket hänger på grundför­hållandena. Vår målsättning är att få hit hyresrätter med rimlig hyresnivå, men området ligger nära Säveån vilket kommer att kräva stabiliseringsarbeten. Hur det påverkar kostnadsbilden och möjligheten att bygga hyresrätter vet vi inte idag, men förhoppningvis kan vi lämna besked om det
till sommaren, säger Charlotta Cedergren, handläggare på fastighetskontoret.

Vi frågade Gamlestadsborna

Vad tror du att planerna på utbyggnad kommer att betyda för Gamlestaden?

Bojana Dragovic, 27

– Jag tror att det kommer att bli bättre för de människor som står utan lägenhet. Jag tror också att det kommer att leda till ett större utbud av handel och service
i olika former, vilket är bra.

Anki Svensson, 60

– Det blir nog positivt eftersom det är ont om bostäder idag. Och blir det bara skapliga hyror kan det bli lättare för ungdomar att hitta bostad. Det är en viktig fråga för mig.

Tomas Yssa, 36

– Gamlestaden kommer att bli mera attraktivt och dra till sig nya människor. Samtidigt ökar det kraven på befintliga fastighetsägare, eftersom det kommer att finnas fler bostäder att välja mellan.

Roozbeh Kargar, 23

– Det är bra att det byggs, men det måste bli fler hyresrätter. Jag är inte så glad för planerna på ett köpcentrum i gamla SKF. Satsa på kultur. Folk ska känna sig välkomna hit även om de inte konsumerar.

Illustrationer/bilder:

Dynagraph AB (Kviberg norr),
White Arkitekter AB (Kviberg söder)
Stadsbyggnadskontoret (Kvibergs ängar och flygbild).

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden
TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00
PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden)

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad.

Sofielund i Malmö är en av landets verkligt utsatta stadsdelar. På några gator och platser har gäng med unga killar länge styrt gatumiljön. Boende har hukat mellan gängen medan de har gått in och ut ur sina lägenheter och många av fastigheterna har förvaltats enligt en slumstrategi. Södra Sofielund är med på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”, där rättssamhället inte fungerar som det ska.
2014 bildade fastighetsägarna en lokal fastighetsägarförening efter förebild från Gamlestaden, Fastighetsägare Sofielund. Malmö stad bedrev redan ett områdesutvecklingsarbete i stadsdelen, och fastighetsägarnas och stadens olika insatser i området dockar nu an och får verklig effekt.
Samarbetet med lokalt näringsliv, föreningar och enskilda boende är väl utvecklat. Spindeln i nätet och hjärtat i utvecklingsarbetet är den inspirerande Hjalmar Falck, som alltså nu kommer till oss och berättar om Sofielunds utveckling. Kanske är det vår tur att lära av Malmö?
Alla är välkomna på denna föreläsning, oavsett om du är medlem eller inte, boende som fastighetsägare.

Efter föreläsningen följer Fastighetsägare i Gamlestadens ordinarie årsstämma. Då blir det utrymme att diskutera det nya och spännande samarbetsavtalet med Göteborgs stad, det som har hänt under 2017 och som ska hända 2018 samt välja ny styrelse. Medlemmar har rösträtt på stämman. Alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden ska få handlingar inför stämman på posten.

Välkomna!
... See MoreSee Less

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden

March 1, 2018, 6:00pm - March 1, 2018, 8:00pm

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00 PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden) Vi är mycket glada över att...

Malmö lärde av oss i Gamlestaden, nu ska vi lära av Malmö. Torsdag 1 mars kl 18 på HipHop-akademin, Brahegatan 11. Välkommen att lyssna på Hjalmar Falck, Malmö stad och BID Sofielund. Sofielund i Malmö är en av Sveriges verkligt utsatta stadsdelar, där vissa gator, platser och fastigheter under lång tid helt att styrts av olika gäng. Området har varit föremål för fler projektsatsningar än vad någon kan räkna till. Inte förrän fastighetsägarna gjorde som i Gamlestaden, bildade en lokal fastighetsägarförening och formerade BID Sofielund tillsammans med Malmö stad har utvecklingen i området börjat ljusna. Lyssna på den inspirerande Hjalmar Falcks berättelse om Sofielunds resa. Ingen föranmälan krävs. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. ... See MoreSee Lesssingle.php