02_2_artillerigatan

På gång i Gamlestaden

Nov 2002 | Stadsdelen

Fastighetsägare i Gamlestaden är ständigt i dialog med olika kommunala förvaltningar om stadsdelens utveckling. Trafikkontoret har flera projekt på gång i Gamlestaden.

Under viadukten

Gångvägen mellan Gamlestadstorget och Gamlestaden upplever många som hotfull. Nu ska den bli ljusare.

Trots att viadukten är något av porten in till Gamlestaden ger den inget välkomnande intryck. Men genom kommunens satsning »Göteborg i nytt ljus« kommer den vägen åtminstone bli något trivsammare.

Vildvuxna buskar och träd ska beskäras, och belysningen ska bli bättre. Viaduktens inre ska lysas upp med ny ljussättning. Strålkastare ska både riktas uppåt, mot viaduktens tak, och mot gångstråken.
En trygg port till Gamlestaden

– Det har en trygghetsaspekt. Vi vill belysa hela viadukten så att det inte blir mörka områden under den som känns hotfulla, säger Björn Lindgren, som är arkitekt på trafikkontoret.

Eftersom Gamlestadstorgets hållplats rustas upp under hösten kan detta arbeta göras samtidigt. Björn Lindgren beräknar att belysningen av viadukten ska vara färdig före nyår.

Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden har engagerat sig för miljön kring viadukten.

– Det är lite speciellt i Gamlestaden att det är fastighetsägarna som trycker på. Oftast är det annars stadsdelsnämnderna som hör av sig mest. Men det är ju positivt med engagemanget, säger Björn Lindgren.

Artillerigatan

Artillerigatan skär som en motorväg genom Gamlestaden. Men nu ska det bli ändring på det. Trafikkontoret har utarbetat ett förslag som ska göra Artillerigatan till en bättre gata för alla.

Det kommer att bli flera viktiga förändringar om trafikkontorets förslag går igenom.

– I dag är det fyra körfält men det ska minskas till tre enligt förslaget, säger Jonas Bergqvist på trafikkontoret.

Dessutom ska spårvagnsspåren flyttas längre ut i gatan, från det gamla SKF-huset. Dessa förändringar gör det möjligt att plantera träd längs gatan. Belysningen ska också göras bättre så att människor känner sig tryggare.

Miljö lika viktigt som framkomlighet

– Förslaget är en mix av hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Vi måste kombinera en god framkomlighet med en god miljö, säger Jonas Bergqvist.

Anledningen till upprustningen är att spårvagnsspåren är så dåliga att de måste bytas snarast. Trafiknämnden har ännu inte tagit ställning till trafikkontorets förslag vilket gör att det kan bli ändringar i det.

Fastighetsägare i Gamlestaden har bidragit med åsikter om de tidigare förslagen på förändringar för Artillerigatan.

– Från detta håll har miljön och framkomligheten framhållits. Det är absolut positivt att fastighetsägarna engagerar sig, säger Jonas Bergqvist.

Gamlestadstorget

Det händer mycket i Gamlestaden just nu. Äntligen är det dags för Gamlestadstorget att få en ansiktslyftning.

Gamlestadstorget har i stort sett lämnats åt sitt öde trots att det är en av de största knutpunkterna i kollektivtrafiken i Göteborg. Under en dag sker uppemot 12000 på- och avstigningar vid hållplatsen.

En grön oas

Trafikkontoret satsar nu en miljon kronor på förändringar. Där det nu är en stor asfaltsplan kommer det byggas en grön oas som också blir busshållplats. Väntkurerna ska också bytas ut vid Angeredsbanan.

– Det ska kännas lite tryggare, säger Beata Löfmarck på trafikkontoret. Dessutom blir det bättre belysning av Gamlestadstorget, fler träd och mer grönt.

– Det ser ju bedrövligt ut idag. Alla vill ju göra något åt det, säger hon.

En framtida knutpunkt

Ombyggnationen av hållplatsen ska huvudsakligen vara klar innan årets slut, men exempelvis kan inte träden planteras förrän till våren. I framtiden finns planer för fler förändringar av Gamlestadstorget. Kanske kommer där om ett antal år bli en pendeltågsstation och därmed skulle det forna torget bli en ännu större knutpunkt för kollektivtrafiken.

Miljön kring Gamlestadstorget ska också bli bättre. Fastighetsbolaget Kungsleden Väst Fastighets AB har nyligen blivit ägare till det gula tegelhuset och de två små skjulen vid torget. Nu utreder man en försköning av de husen som kan komma till stånd redan detta år.

– Vi känner ett ansvar för miljön. Vi vill vara med och förbättra både boendemiljön och fastighetsmiljön för att göra Gamlestaden attraktivt, säger Benny Ivarsson på Kungsleden.

Det kommunala fastighetskontoret har också planer på att riva de gula husen längs med Sankt Pedersgatan, men det kan först bli aktuellt 2004 eftersom det finns hyresgäster i husen.

Kommentarer

En kommentar till “På gång i Gamlestaden”

 1. Isabella Busch 15 Apr 2010, 12:11

  När blir den underbara och lite slitna affären Andels K-märkt som funnits sedan 1936?
  Återuppbygg den med försäljningsdiskar ifrån tiden och personlig betjäning med varusortiment som motsvarar konfektion och kortvaror.
  En unik chans och något för turister som söker en bit av det gamla Sverige.
  I vilken storstad finns detta??
  Bästa!!

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden
TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00
PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden)

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad.

Sofielund i Malmö är en av landets verkligt utsatta stadsdelar. På några gator och platser har gäng med unga killar länge styrt gatumiljön. Boende har hukat mellan gängen medan de har gått in och ut ur sina lägenheter och många av fastigheterna har förvaltats enligt en slumstrategi. Södra Sofielund är med på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”, där rättssamhället inte fungerar som det ska.
2014 bildade fastighetsägarna en lokal fastighetsägarförening efter förebild från Gamlestaden, Fastighetsägare Sofielund. Malmö stad bedrev redan ett områdesutvecklingsarbete i stadsdelen, och fastighetsägarnas och stadens olika insatser i området dockar nu an och får verklig effekt.
Samarbetet med lokalt näringsliv, föreningar och enskilda boende är väl utvecklat. Spindeln i nätet och hjärtat i utvecklingsarbetet är den inspirerande Hjalmar Falck, som alltså nu kommer till oss och berättar om Sofielunds utveckling. Kanske är det vår tur att lära av Malmö?
Alla är välkomna på denna föreläsning, oavsett om du är medlem eller inte, boende som fastighetsägare.

Efter föreläsningen följer Fastighetsägare i Gamlestadens ordinarie årsstämma. Då blir det utrymme att diskutera det nya och spännande samarbetsavtalet med Göteborgs stad, det som har hänt under 2017 och som ska hända 2018 samt välja ny styrelse. Medlemmar har rösträtt på stämman. Alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden ska få handlingar inför stämman på posten.

Välkomna!
... See MoreSee Less

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden

March 1, 2018, 6:00pm - March 1, 2018, 8:00pm

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00 PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden) Vi är mycket glada över att...

Malmö lärde av oss i Gamlestaden, nu ska vi lära av Malmö. Torsdag 1 mars kl 18 på HipHop-akademin, Brahegatan 11. Välkommen att lyssna på Hjalmar Falck, Malmö stad och BID Sofielund. Sofielund i Malmö är en av Sveriges verkligt utsatta stadsdelar, där vissa gator, platser och fastigheter under lång tid helt att styrts av olika gäng. Området har varit föremål för fler projektsatsningar än vad någon kan räkna till. Inte förrän fastighetsägarna gjorde som i Gamlestaden, bildade en lokal fastighetsägarförening och formerade BID Sofielund tillsammans med Malmö stad har utvecklingen i området börjat ljusna. Lyssna på den inspirerande Hjalmar Falcks berättelse om Sofielunds resa. Ingen föranmälan krävs. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. ... See MoreSee Lesssingle.php